Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Studio Rotterdam

Studio Rotterdam wil voor actuele vraagstukken en voor toekomstige uitdagingen in Rotterdam nieuwe perspectieven aandragen. De sleutelrol is daarbij weggelegd voor ‘het ontwerp’ en de ontwerper, bij voorkeur lokale ontwerpers en kunstenaars.

Door op basis van Studio Rotterdam het kritische en verbeeldende vermogen van ontwerpers te verbinden aan lokale opgaven, wil Het Nieuwe Instituut twee dingen bereiken. Allereerst een gedifferentieerd publiek aantonen hoe belangrijk de rol van de ontwerper is bij de totstandkoming van verschillende sociale en fysieke condities van het dagelijks leven. Ten tweede: ontwerpers, theoretici en critici uitdagen om een mogelijk antwoord te vinden op vragen die wellicht niet eerder aan hen zijn gesteld. De afgelopen jaren vroeg Het Nieuwe Instituut (landschaps)architecten, game developers, mode-ontwerpers, filosofen en economen om – in teamverband - te werken aan opgaven, die veelal het resultaat zijn van het spanningsveld tussen een bestuurlijke ambitie en een lokale gemeenschap, waaronder de ontwikkeling van een skatepark aan de Westblaak en de vergroening van de wijk Hoboken, waarvoor onder meer een tijdelijk park en serious game is ontwikkeld.

Skatepark Westblaak

In de zomer van 2013 ontwikkelde Het Nieuwe Instituut samen met een groep architecten en een gebruikerspanel van skaters een nieuw schetsontwerp voor het Skatepark Westblaak. In zes weken tijd werden de uiteenlopende meningen en inzichten vertaald in een voorstel voor een nieuw skatepark dat, net als het eerste skatepark op die plek, een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben en skaters uit het gehele land zou kunnen trekken. Het proces en bijbehorend schetsontwerp leidde uiteindelijk tot een nieuw skatepark dat eind 2015 geopend werd.

Rotterdamse Innovatiemarkt

04/06/2015 - 23/08/2015

Innovatieve ideeën worden niet alleen in Silicon Valley of in Tokio bedacht. Ook in Rotterdam en de omliggende regio worden jaarlijks tal van vernieuwende producten en diensten ontwikkeld. De Rotterdamse Innovatiemarkt laat zeven uiteenlopende innovaties zien die de afgelopen tijd in de regio Rotterdam zijn ontwikkeld. De innovaties komen uit de sectoren waarin Rotterdam excelleert, zoals Haven en Logistiek, Cleantech en Architectuur & Industrieel Ontwerp.

Open Source Fashion Manifesto

12/02/2016 - 08/05/2016

Ontwerpers Martijn van Strien en Vera de Pont zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om het modesysteem te vernieuwen. Voor het Tijdelijk Modemuseum schreven ze een manifest over de toekomst van de mode-industrie. Volgens hen moet deze zich meer richten op duurzaamheid en het gebruik van nieuwe technologieën. Juist de consument wordt door Van Strien en De Pont opgeroepen om hierin een actieve rol in te spelen. 

'Hacked' Masterclass

27/11/2015 - 03/12/2015

Tweedejaars modestudenten van de Willem de Kooning Academie volgen een week lang een speciale masterclass van Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum. Doel is een collectie te realiseren vanuit het principe ‘Hacked’; het customisen van kleding. Gedurende de workshop worden bestaande kledingstukken ‘verbouwd’, ‘aangepast’ of ‘verbeterd’ om tot nieuwe kledingstukken te komen. 

 

Play: Museumpark

24/10/2015

Playful Park: een serious game met als onderwerp het veelbesproken Museumpark in Rotterdam. Doel van het spel is om verschillende partijen gezamenlijk tot nieuwe ideeën voor de toekomstige invulling en het gebruik van het park te laten komen. Het Nieuwe Instituut organiseert een gameworkshop waarbij in verschillende spelrondes een aantal bruikbare richtlijnen worden geformuleerd: Spelregels voor het Museumpark.

Happy Industry

12/09/2014 - 14/09/2014

Happy Industry is een tijdelijke nederzetting in het Museumpark, met een rauwe gietloods met primitieve werkplaats als middelpunt. Het festival viert de ruwe industrie in een tijdperk van computergestuurde productie en keert daarmee terug naar de oorsprong van het maken. Gieten, smelten, smeden: de kunstenaars Peter Rogiers, Rossella Biscotti, Frederik Molenschot, Atelier Van Lieshout en anderen experimenteren drie dagen lang met productieprocessen.

Tracking Traces - Het Museumpark als schakel

08/02/2014

De toekomst van het Museumpark is volop in beweging. Om hier meer grip op te krijgen heeft Het Nieuwe Instituut twee teams van ontwerpers, kunstenaars, stedenbouwkundigen en verhalenvertellers de opdracht gegeven een nieuw perspectief op dit Rotterdamse park te vormen. Hoe zouden de 'historische sporen' van het park en die van de omliggende culturele en medische instellingen zich kunnen vermengen en leiden tot een nieuwe agenda voor het park?

De inzet van Het Nieuwe Instituut en de mogelijkheden om professionals tijd en financiële middelen aan te reiken zijn mogelijk door de bijdrage uit het kunstenplan van de gemeente Rotterdam.